ZDROWE DZIECI-CZAS NA DYPLOMY🏆

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze przedszkole uzyskało z Ministerstwa Zdrowia DYPLOM dla placówki promującej zdrowe żywienie oraz zdrowy styl życia!

Projekt Zdrowe Dzieci w fantastyczny sposób przeniósł przedszkolaki, a także kadrę, która szkoliła się w tym temacie, w świat zdrowych nawyków, które cieszą się popularnością w Stumilowym Lesie każdego dnia!

Dzieci poprzez zabawę dowiedziały się, jak wybierać produkty, które wzmacniają odporność!

Przedszkolaki zapoznały się także z piramidą żywienia, wiedzą jakich produktów należy unikać, a co jest niezbędne do prawidłowej pracy organizmu, znają także wpływ aktywności fizycznej oraz odpowiedniego nawodnienia na organizm. ‍

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak wspaniałym projekcie!

#zdrowedzieci#Ministerstwozdrowia#zdrowenawyki#zdrowystylzycia

WIĘCEJ ZDJĘĆ https://photos.app.goo.gl/i2GaBWoyiHF9e8HNA

Konkurs!

Praca.pl rusza z konkursem dla przedszkoli, w którym chcemy poznać jakie są umiejętności plastyczne przedszkolaków i dowiedzieć się jaką pracę chcieliby wykonywać w przyszłości? Jakie są ich marzenia?

Jak wziąć udział w konkursie?
Wystarczy przesłać zdjęcie pracy wykonanej przez przedszkolaka i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Bardzo ważne jest również przesłanie zgody opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz upoważnienie do korzystania z pracy plastycznej (licencji).

Konkurs wygra praca, która będzie najbardziej pomysłowa oraz zgodna z tematyką.

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Krasnoludki

Grupa najmłodsza w Przedszkolu Miejskim nr 1 to „Krasnoludki”, liczy 25 dzieci.

Wszyscy chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć. Przedszkolaki bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.   Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi oraz zabawami w ogrodzie przedszkolnym i spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

WIĘCEJ ZDJĘĆ w zakładce grupy

mgr D. Machoń

„Bądź bezpieczny”- wizyta pani policjantki w przedszkolu

dav

Dnia 20.09.2023r. nasze przedszkole odwiedziła pani policjantka z Komendy Miejskiej                      w Krośnie. Policjantka przeprowadziła prelekcję na temat bezpieczeństwa, której celem było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród przedszkolaków. Dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się podczas przechodzenia przez jezdnię oraz zapamiętały ważne numery alarmowe tj. 112, 997, 999, 998. Zaproszony gość uświadomił przedszkolakom o konieczności jeżdżenia w fotelikach z zapiętymi pasami, a także o nie zawieraniu znajomości z obcą osobą dorosłą. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się wśród przedszkolaków opowiadania o codziennej pracy Policji oraz demonstracje sprzętu policyjnego. W podziękowaniu przedszkolaki zaproszonemu gościowi zaśpiewały piosenki oraz recytowały wierszyki o bezpieczeństwie. Na zakończenie dziękując za cenne rady wręczyły laurki. Dzięki takim spotkaniom, dzieci będą darzyły policję zaufaniem, do której zawsze mogą zwrócić się  o pomoc.

Opracowała: mgr Marta Pulnar

Szkoła Podstawowa nr 4 w Krośnie ogłasza nabór do klas pierwszych na rok 2023/2024

Rekrutacja, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych mogą brać udział dzieci siedmioletnie (ur. w roku 2016) oraz dzieci sześcioletnie (ur. w roku 2017). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolapodstawowa/Info/83955

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4
Przyjmowanie zgłoszeń do klas pierwszych dzieci zamieszkałych  w obwodzie szkoły w dniach 8 – 13 lutego 2023 r.

Rodzice kandydata wypełniają zgłoszenie dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/krosnow systemie informatycznym, drukują go i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły – samo wypełnienie zgłoszenia w Internecie nie wystarcza!
Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 8 do 13 lutego 2023  r. w godzinach od 8.00 do 16.00

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły i  kandydaci spoza Krosna

Rekrutacja do klas pierwszych dzieci spoza obwodu naszej szkoły odbywać się będzie w przypadku wolnych miejsc. Informacja o ewentualnych wolnych miejscach zostanie podana 15 lutego 2023 r.

Udział w postępowaniu rekrutacyjnym biorą dzieci  na podstawie wniosku rodziców (w przypadku wolnych miejsc), o ich przyjęciu decyduje liczba punktów ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, obowiązujących w rekrutacji we wszystkich krośnieńskich szkołach podstawowych (Uchwała Nr XL/1153/21 Rady Miasta Krosna).

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 16 – 23 lutego 2023  r. w godzinach od 8.00 do 16.00

Rodzice kandydata wypełniają wniosek dostępny na stronie www.nabor.pcss.pl/krosno w systemie informatycznym, drukują go i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły. Samo wypełnienie wniosku w Internecie nie wystarcza! Do wniosku  rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.