Ubezpieczenie

W roku szkolnym od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów ubezpiecza firma InterRisk. Wyboru ubezpieczyciela dokonali przedstawiciele Rady Rodziców. Wpłaty będą przyjmować wychowawcy do 27 września. Składka roczna za okres 1.09.2019 – 31. 08. 2020 wynosi 48 zł. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.

co zrobić by otrzymać świadczenie

informacja dla rodziców o ubezpieczeniu – MZS7

Klauzula informacyjna InterRisk

owu edu plus 2019_05