Rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA

 

7.00 – 8.00 Zajęcia niekierowane wg zainteresowań dzieci- manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, inne. Kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi, dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku.

8.00 – 8.30 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju- praca wyrównawcza lub  z dzieckiem zdolnym (pozostałe dzieci zabawy dowolne). Zabawy ruchowe ze śpiewem lub zestaw ćwiczeń porannych.

8.30 – 8.45 Czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno- samoobsługowe.

8.45 – 9.15 Śniadanie. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno- kulturalnych. Wdrażanie zasad zdrowego żywienia.

9.15  –  9.30 Czynności higieniczno- samoobsługowe. Mycie zębów.

9.30 – 10.00 (grupa 3latków) ; 9.30 – 10.30 (pozostałe grupy) Zajęcia kierowane zgodne  z planem pracy wychowawczo- dydaktycznej. Wspomaganie rozwoju mowy, wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej, wychowanie przez sztukę, edukacja matematyczna.

10.30 – 10.45 Zajęcia niekierowane wg pomysłów dzieci. Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się w grupie, wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem.

10.45 – 11.00 Czynności higieniczno- porządkowe. Napój. Doskonalenie czynności samoobsługowych.

11.00 – 12.00 Zajęcia kierowane- spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy ruchowe w sali (zajęcia dodatkowe).

12.00 – 12.30 Czynności higieniczno- samoobsługowe. Obiad. Wdrażanie zasad zdrowego żywienia. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno- kulturalnych.

12.30  –  13.45 (grupa 3latków) Czynności higieniczno- samoobsługowe. Leżakowanie.

12.30 – 13.00 (pozostałe grupy) Czynności higieniczno- samoobsługowe. Odpoczynek na kocykach. Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapia.

13.00  –  13.30  Zajęcia kierowane przez nauczyciela.

13.30 – 13.45 Czynności higieniczno- samoobsługowe. Podwieczorek. Wdrażanie zasad zdrowego żywienia.

13.45 – 14.15 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca z dzieckiem zdolnym lub wyrównawcza (pozostałe dzieci zabawy dowolne).

14.15 – 15.00 Czynności samoobsługowe związane z pobytem na świeżym powietrzu. Zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze lub zajęcia niekierowane w sali zgodnie   z warunkami atmosferycznymi.

15.00 – 16.00 Zajęcia niekierowane wg zainteresowań dzieci. Wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.