O przedszkolu

 

„Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

                                                      Janusz Korczak

Przedszkole Miejskie Nr 1 wraz ze Szkołą Podstawową Nr 4 wchodzą w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 7 w Krośnie. Przedszkole prowadzi 7 oddziałów, zapewnia warunki do integracji dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami. Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo bogata. Dzieciom oferuje się atrakcyjne i skuteczne formy edukacji a rodzicom-komfort płynący z pewności, że oddają swe dzieci we właściwe ręce. Ogromny nacisk kładzie się na wychowanie zdrowotne, tworzenie klimatu bezpieczeństwa i akceptacji, wyrównywania deficytów, zajęcia z rytmiki oraz naukę j. angielskiego.

„Jedynka” czeka na dzieci !
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Krośnie jest usytuowane przy ul. Bohaterów Westerplatte 24 (osiedle ks. Markiewicza), z dala od ruchliwych ciągów komunikacyjnych, w miejscu sprzyjającym spacerom umożliwiającym kontakt dziecka z naturą. Odnowiony gruntownie obiekt spełnia obowiązujące wymogi bezpieczeństwa i estetyki, a jego architektura jest przyjazna dzieciom i rodzicom (łączy w sobie przestronność z przytulnością, umożliwia swobodny, codzienny kontakt rodziców z nauczycielami).

Przedszkole posiada w pełni kompetentną kadrę pedagogiczną i oddany dzieciom personel obsługowy. Atutem jest wieloletnie doświadczenie nauczycielek, gwarantujące optymalny dobór programowy, a także tworzenie dobrych programów autorskich. Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo bogata.
Ogromny nacisk kładzie się na szeroko pojęte wychowanie zdrowotne. Przedszkole posiada Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie, Certyfikat Przedszkola w ruchu oraz Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka. Wychowankowie  uczestniczą w konkursach – zawodach sportowych , Sportowej Olimpiadzie Integracyjnej dla przedszkolaków, Turnieju Piłki Halowej  jak i w konkursach artystycznych (recytatorskich, plastycznych, muzycznych ).

Oprócz tradycyjnych metod nauczania i wychowania, stosuje się alternatywne metody rozwijające aktywność i ekspresję ruchową oraz aktywność twórczą dziecka (gimnastykę rytmiczną A. M. Kniessów, W. Sherborne, K. Orffa, R. Labana,  Tulima, Kinezjologię edukacyjną, metodę alternatywnej nauki czytania I. Majchrzak i in.)

Ze szczególną troską tworzy się klimat bezpieczeństwa i akceptacji jako punktu wyjścia do prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka. Zdrowie psychiczne wychowanków kształtuje się korzystając z najnowszej wiedzy o inteligencji emocjonalnej, a dla optymalnego zintegrowania pracy ciała i mózgu stosuje się ćwiczenia Gimnastyki Mózgu G. i P. Dennisonów. Tradycją przedszkola jest wychowanie w poszanowaniu uniwersalnych wartości przy równoczesnym uznawaniu odmienności światopoglądowej. Rodzice i dzieci postrzegani są jako współpartnerzy procesu wychowawczo-dydaktycznego.

Przedszkole organizuje imprezy integrujące dziecko z rodziną i społecznością lokalną:

 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Dzień Mamy i Taty,
 • Dzień Dziecka ,
 • Dzień Andrzejkowych Wróżb
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Bal karnawałowy,
 • Powitanie Wiosny ,
 • Międzyprzedszkolny Przegląd Jasełek,
 • Sportową Olimpiadę Integracyjną dla przedszkolaków,
 • Dzień Służby Zdrowia,
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
 • Atrakcyjne wycieczki,
 • Pikniki integracyjne z rodzicami

Niezmiennie od lat przedszkole umożliwia wychowankom osiągnięcie dojrzałości szkolnej a także wszechstronny rozwój, co znajduje swój wyraz w ich osiągnięciach artystycznych. Tradycyjnie przedszkolaki z „Jedynki” zajmują  najwyższe lokaty w konkursach plastycznych, muzycznych. recytatorskich  i sportowych  organizowanych przez środowisko lokalne. Dla wyrównania różnorodnych deficytów prowadzi się z dziećmi indywidualną pracę kompensacyjną, ćwiczenia mowy z logopedą, gimnastykę korekcyjną i ogólnorozwojową. Rozwojowi dzieci służą również zajęcia z rytmiki  oraz nauka j. angielskiego.

Krótko mówiąc Przedszkole Miejskie  Nr 1 jest placówką godną wyboru.

Dzieciom oferuje  atrakcyjne i skuteczne formy edukacji, a rodzicom- komfort płynący z pewności, że oddają swoje dzieci we właściwe ręce.