Gdzie szukać pomocy

800 12 01 48  – „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange. Linia działa w godzinach od 8:15  do 20. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl

801 12 00 02 – Niebieska Linia. To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Połączenie z numerem 801 12 00 02 jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8 do 22 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8 do 16.

801 19 99 90 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania. Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Pod numer 801 19 99 90 możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 – 21. Informacje związane z problematyką   narkotyków i narkomani oraz zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl

801 24 70 70 – całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl

116 000 – całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka. Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl

13 43 204 59 – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Krosno, ul. Piastowska 58
13 42 026 87 – Dział   Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie; Krosno, ul. Legionów  8
13 43 205 19 – Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna; Krosno, ul. Lewakowskiego 14, tel. 0 13 43 205 19
13 43 294 14 – Komenda Miejska Policji; Krosno, ul. Lwowska 28
13 43 262 95 – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; Krosno, ul. Wojska Polskiego 41

13 43 241 97 – Polski Czerwony Krzyż; Krosno, ul. Rynek 2
17 85 280 00; 17 86 257 47 – MAZ – MED Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową; Rzeszów, ul. Orzeszkowej 16